女性登録フォーム

Đây là mẫu đăng ký của Ao Dai Bridal, một webstie chuyên về tư vấn, mai mối hôn nhân, giới thiệu nam giới Nhật Bản. Theo như thông tin đăng ký, người phụ trách sẽ giới thiệu những người đàn ông Nhật Bản muốn kết hôn với phụ nữ Việt Nam.    Nếu bạn đang cư trú tại Nhật, hãy chọn tư cách lưu trú hiện tại. Hoặc là tư cách cư trú cuối cùng mà bạn đạt được.